Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2020

aspoleczny
06:36
1818 6304 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamyszkaminnie myszkaminnie

April 25 2020

aspoleczny
16:33
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
aspoleczny
10:27
Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie.
— Jim Jarmusch

April 13 2020

aspoleczny
18:48
Reposted fromgubert gubert
aspoleczny
17:43
5701 4dac 500
aspoleczny
17:43
5906 a878 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari

April 04 2020

aspoleczny
05:10
7905 ff6b 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin

March 29 2020

aspoleczny
12:39
aspoleczny
07:33
1632 b652 500
Reposted fromtfu tfu viaspecific-humor specific-humor

March 28 2020

aspoleczny
22:56
5446 a5d2 500
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin
aspoleczny
22:50
6195 9f8f 500
Reposted fromerq erq viaburdeltata burdeltata
22:21
6707 13ff 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viamyszkaminnie myszkaminnie

March 19 2020

aspoleczny
18:27
6134 bbcb 500
aspoleczny
18:17
8991 c3b4 500
Reposted fromZircon Zircon via34535645454536456 34535645454536456

March 10 2020

aspoleczny
16:32
8573 b679 500
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viakotfica kotfica
16:31
7555 f157 500

positive-memes:

Gotta Embrace The Silence!

March 01 2020

aspoleczny
21:37
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
aspoleczny
20:30
4221 55bb 500
#corpolife
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viakotfica kotfica

February 29 2020

aspoleczny
14:05
1295 4bba 500
Reposted fromJapko Japko viayuras yuras
aspoleczny
12:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...